Řezání povrchů

ŘEZÁNÍ KOMUNIKACÍ, BETONU, ASFALTU

- provádíme řezání spár do asfaltových a betonových vozovek na dálnicích, rychlostních komunikacích, silnicích, odstavných plochách, atd.

 

 

VYŘEZÁVÁNÍ SPAR PRO INDUKČNÍ SMYČKY, NÁSLEDNÉ ZALITÍ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

- řežeme běžné spáry tloušťky 0,3 mm až do 17 cm, hloubky do 10 cm. Zaláváme modifikovanou asfaltovou zálivkou (za tepla) a provádíme lehké výkopové práce. V oboru vyřezávání spár pro telekinematiku máme nemalé zkušenosti.

                                                

 INSTALACE VOZOVKOVÝCH ČIDEL A SENZORŮ

- vyřezání / vyvrtání otvoru pro čidlo, vyřezání dostatečně široké spáry (dle požadavků) a následná zálivka 

 

Reference řezání betonu a asfaltu

- 2016/1 vyřezávání spáty, vrtání otvoru pro čidlo a následné zalití modifikovanou asfaltovou zílivkou

- 2015/10 řezání spár do hloubky 15 cm, betonarka Eurovia, Praha

- 2015

- 2014/8.9 D5 - vyřezávání spár pro indukční smyčky pro inteligentní dopravní systémy + zalití asfaltovou zálivkou

- 2013 - celá ČR - vyřezávání spár pro indukční smyčky pro inteligentní dopravní systémy + zalití asfaltovou zálivkou

- 2012/7,8.9 pražský okruh - vyřezávání spár pro indukční smyčky pro inteligentní dopravní systémy