Instalace-telematických-senzorů

SLUŽBY DIAMANTOVÉ TECHNIKY ALFA

jádrové-vrtání-alfa

Jádrové vrtání

Provádíme jádrové vrtání prostupů konstrukcemi zdí, stropů, opěrných konstrukcí, mostních konstrukcí a prefabrikátů z betonu, železobetonu, zdiva, popřípadě kamene diamantovou technikou. Otvory běžně provádíme v průměrech od 18mm do 350mm v libovolných délkách a úhlech. Větší, popřípadě menší průměry jádrových vrtů jsou řešeny individuálně.

Instalace telematických senzorů

Spolupracujeme s předními českými firmami v oblasti telematiky. Pro tyto firmy po celém území České Republiky  instalujeme telematické senzory. Operujeme od dálnic, přes rychlostní silnice až po silnice nižších tříd. S instalacemi tohoto typu máme několikaleté zkušenosti.

Instalace telematických senzorů
ŘEZÁNÍ PLOCH A KOMUNIKACÍ + ASFALTOVÁ ZÁLIVKA - 003

Řezání ploch a komunikací

Provádíme řezání spár do asfaltových a betonových vozovek na dálnicích, rychlostních komunikacích, silnicích, odstavných plochách, atd.

Řežeme běžné spáry tloušťky 0,3 mm až do 17 cm, hloubky do 10 cm. Zaláváme modifikovanou asfaltovou zálivkou (za tepla) a provádíme lehké výkopové práce.

V oboru vyřezávání spár pro telekinematiku máme bohaté zkušenosti.

Injektáže

Injektáže lze považovat  za nejefektivnějších postupů oprav trhlin a jiných poruch betonových konstrukcí. Pro injektování se používají hmoty na bázi cementových a epoxidových směsí. Nejvhodnější injektážní materiál je volen vždy dle požadavků na aplikaci. Výsledkem je funkční oprava s minimálním zásahem do původní konstrukce.

INSTALACE TELEMATICKÝCH SENZORŮ

Diamantová technika ALFA s.r.o.

2

POBOČKY V ČR

10

LET ZKUŠENOSTÍ

5

ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ