Co jsou injektáže

Injektáže lze považovat  za nejefektivnějších postupů oprav trhlin a jiných poruch betonových konstrukcí. Pro injektování se používají hmoty na bázi cementových a epoxidových směsí. Nejvhodnější injektážní materiál je volen vždy dle požadavků na aplikaci. Výsledkem je funkční oprava s minimálním zásahem do původní konstrukce.

Jaké jsou výhody

Využití

Opravy konstrukcí

Jednoduché opravy poškozených nebo nefunkčních konstrukcí.

Utěsňování trhlin

Utěsňování trhlin v betonových konstrukcích.

Podinjektování

Podinjektování pohybujících se podlahových desek v důsledku nekvalitně zhutněného podloží.

Fotogalerie

Pro podrobnější informace a nezávaznou poptávku nás neváhejte kontaktovat