K čemu slouží řezání ploch a komunikací

K oddělení stávající části vozovky od části která se odstraní, tak aby nebyla narušena část vozovky, která zůstává nedotčená.

K vytvoření dilatačních spár (praskání betonu).

K vytvoření komůrky a následné zalití asfaltovou hmotou.

K čemu slouží asfaltová zálivka

K opravě divokých spár

K zalití dilatačních spár

K zalití u napojení vozovek

ŘEZÁNÍ PLOCH A KOMUNIKACÍ + ASFALTOVÁ ZÁLIVKA - 003

Jak řezání provádíme

250mm

Hloubka řezu do 250mm

3 až 20mm

Šířka řezu (komůrky) od 3 do 20mm (komůrky větší šíře se říznou po stranách a vybourají se)

Za sucha

Dokážeme řezat s vodním výplachem ale také bez (zasucha)

Fotogalerie

Přejete si vypracovat nezávaznou kalkulaci?